Accions del document

Quadre de Comandament

Comparteix Share
Juny de 2016

INTRODUCCIÓ

Un quadre de comandament recull de forma sintètica i sistematitzada la informació rellevant sobre l’activitat que una organització desenvolupa. És una eina útil de seguiment i control i, com a tal, no ha d’estar subjecte a variacions estacionals i ha de permetre la comparació evolutiva al llarg del temps.

 

El quadre de comandament que es presenta a continuació ha estat dissenyat en base als indicadors que es disposen i que s’han considerat més representatius de l’activitat acadèmica que es desenvolupa a l’EUETIB en les titulacions de Grau.

 

Aquest quadre de comandament pretén ser un complement a altres instruments de suport a la presa de decisions, amb l’objectiu que ajudi a portar a terme una anàlisi orientada a la millora contínua.

 

Es considera que, per tal que sigui un instrument que permeti fer un seguiment i una valoració adequats, és necessari conèixer l’evolució dels indicadors al llarg del temps. En aquest sentit, la seva actualització és anual i com a font tenim en compte les dades subministrades pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC.

INDEX

Gràfic 1: Evolució global de dades dels estudiantsTornar a l'índex

Gràfic 1: Evolució dels indicadors de Direcció de 1r Cicle i Grau


A partir del curs 2009-2010 es comencen a impartir els estudis de Grau. Per aquest motiu, es produeix un augment progressiu del nombre d’estudiants matriculats. És a partir del curs 2011-2012 quan comencen a titular-se els primers estudiants de grau.

 

D’altra banda, el fet que només en aquest primer curs que es comencen a impartir els Graus hi hagués una fase inicial comuna per a tots els graus (a excepció del de Mecànica), provoca que les xifres dels Estudiants d’entrada i la Demanda en 1era preferència no permetin un anàlisi adequat de la seva evolució. Aquesta fase inicial comuna es va fer per evitar que disminuís la Demanda en 1era preferència, i en conseqüència els Estudiants d’entrada.


Gràfic 2: Evolució per titulació de la demanda en primera preferènciaTornar a l'índex

Gràfic 2: Evolució de la gestió econòmica de 1r Cicle i Grau


Nota: Per motius d'espai, en endavant a la llegenda dels gràfics s'ha simplificat el nom del Grau en Enginyeria

Electrònica Industrial i Automàtica pel de Grau en Enginyeria Electrònica.


Al curs 2009-2010 hi havia una entrada comú per a tots els estudis menys el de Mecànica. Per aquest motiu, s'ha considerat que aquest curs no quedi reflectit gràficament.


Gràfic 3: Evolució per titulació dels estudiants d’entradaTornar a l'índex

Gràfic 3: Evolució global de dades d'estudiants de 1r Cicle i Grau


Gràfic 4: Evolució per titulació dels estudiants matriculatsTornar a l'índex

Gràfic 4: Demanda en primera preferència de 1r Cicle

Gràfic 5: Evolució per titulació dels estudiants titulatsTornar a l'índex

Gràfic 5: Demanda en primera preferència de Grau

 

En el curs 2011-2012 el nombre de titulats és baix, degut a l’extinció gradual de les titulacions de 1r cicle.


Gràfic 6: Evolució dels estudiants per tipus de matrículaTornar a l'índex

Gràfic 6: Evolució de dades d'estudiants de 1r Cicle

Nota: Es prenen com a referència les dades de matrícula del quadrimestre de tardor.


darrera modificació: Març 2017
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech