Accions del document

Passos a seguir per tramitar un conveni

Comparteix Share

Requisits indispensables per poder realitzar el conveni de cooperació educativa en un curs escolar
Documentació que cal presentar en el centre
Circumstàncies a tenir en compte per tramitar un conveni de cooperació educativa 

Requisits indispensables per poder realitzar el conveni de cooperació educativa en un curs escolar
 • Estar matriculat en el Centre durant el present curs acadèmic.
 • Tenir més de la meitat de la carrera aprovada (112,5 crèdits (pla 2002), 120 crèdits, en cas de Grau. En el cas del Màster en Energia, haver superat el rendiment del primer any acadèmic, 15 ECTS. 
  Es podrá formalitzar la sol·licitud de practiques externes sempre i quan el paràmetre de rendiment acadèmic hagi estat superior a 0.60 en el període lectiu anterior. Per pròrrogar les practiques, l'estudiant haurà de mantener aquest paràmetre de rendiment.


  L'estudiant ha de passar pel servei de cooperació educativa, situat a Gestió Acadèmica, i recollir la documentació (sol·licitud, conveni curricular / conveni extracurricular, pla de treball i full assistència (SOC) que haurà d'omplir el responsable/representant de l'empresa i el seu tutor de les pràctiques a l’empresa i el mateix estudiant conjuntament.

 

Documentació que cal presentar en el centre 
En compensació pel treball realitzat per l’estudiant, l’empresa es compromet a pagar directament a l’estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi.

El conveni s'ha de presentar sempre una setmana abans de començar les pràctiques. No s'acceptaran en cap cas convenis amb data de començament anterior a la data de presentació.

Un cop tramitat per l'Escola, l'estudiant es compromet a venir a recollir-lo i lliurar-li una còpia signada a l'empresa.

 

Circumstàncies a tenir en compte per tramitar un conveni de cooperació educativa

 • Període establert per fer pràctiques en les empreses que es considera Curs Acadèmic Escolar, és el comprés entre el dia 16-9 de l’inici d’un curs fins al 15-9 de l'any següent.

 • Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials del conveni de cooperació educativa, així com les baixes definitives i les sol·licituds de pròrroga s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
 • No es podran acceptar modificacions d’un curs acadèmic finalitzat.
 • Els convenis s’han de presentar a Gestió Acadèmica, amb 7 dies d’antelació a la data d’inici de les pràctiques.
 • Qualsevol conveni que no estigui degudament complimentat, no serà acceptat.
 • Les empreses participants en els Programes de Cooperació Educativa signats amb la UPC, contribuiran al manteniment d’aquest servei amb un 15,70 % sobre el total aportat com a ajuts a l’estudi pels estudiants que hi participen L’overhead o despeses de gestió del 15,70, s’abonarà en el moment de rebre la factura. Les empreses rebran la factura directament des de la Unitat de Gestió de Convenis de Cooperació Educativa. Sobre aquest import s’aplica l’IVA (21%). Les empreses enviaran una fotocòpia del full d’ingrés fet a “La Caixa”, o be el xec expedit, a la Unitat de Gestió de Convenis de Cooperació Educativa, Plaça Eusebi Güell, 6 Edifici Vèrtex, Campus Nord (08034 Barcelona).
darrera modificació: Setembre 2016
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech